Trias Jeugdhulp biedt begeleiding van pleeggezinnen als je eenmaal pleegouder bent. Een team van pleegzorgbegeleiders zorgt voor ondersteuning bij opvoedvragen en andere praktische zaken.

Begeleiding van pleeggezinnen: het toekomstplan

Met het toekomstplan volgen we de ontwikkeling van het kind; in het plan leggen we doelen en afspraken vast. Wij bespreken het toekomstplan het eerste jaar elk half jaar (daarna een keer per jaar) met alle betrokkenen: het kind (12 of ouder), de ouders, de pleegouders en met een medewerker van een gecertificeerde instelling zoals Jeugdbescherming Overijssel, CJG of SWT.

Wanneer een kind naar een pleeggezin gaat, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Ingrijpend voor zowel het kind als de ouders. Ouders houden een belangrijke plek in het leven van hun kind. Een goede samenwerking tussen ouders en pleegouders is heel belangrijk. Wij werken met een handleiding bezoekregeling die per leeftijdsfase aangeeft wat van belang is in het contact met ouders en familie. Om met pleegouders in gesprek te gaan over het veilig opgroeien van pleegkinderen gebruiken wij de veiligheidschecklist.

Scholing en begeleiding van pleeggezinnen

Trias Jeugdhulp biedt pleegouders een doorlopend scholingsprogramma, waaronder leeravonden over diverse thema’s. Bekijk de agenda voor het overzicht van de geplande avonden.

Agenda

Geen agenda items.

Pleegzorgovereenkomst, algemene voorwaarden en privacy

Pleegouders ontvangen per plaatsing een pleegzorgovereenkomst. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over de situatie tussen kind en pleegouders gedurende de plaatsing. Het gaat niet alleen over de aanvangsdatum en de duur maar ook over het juridische kader, het doel en het perspectief van de plaatsing. 

De algemene voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouders en Trias Jeugdhulp. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van pleegzorg.

Het privacyreglement voor pleegouders en gezinshuisouders vind je hier

Intensief ambulant pleegzorg

Is er naast de reguliere pleegzorgbegeleiding (tijdelijk) behoefte aan extra specialistische ondersteuning, dan kan de module Intensief Ambulant Pleegzorg ingezet worden. Deze module biedt onder meer psycho-educatie, video-hometraining, video-interactiebegeleiding, systemische begeleiding, observatie, diagnostiek, begeleiding gericht op trauma en begeleiding gericht op gehechtheidsontwikkeling.

Bezwaarprocedure pleegzorg

Je kunt als (aspirant) pleegouder te maken krijgen met verschillende beslissingen van Trias Jeugdhulp. Je bent het misschien niet altijd eens met een beslissing. Is dit het geval, bespreek dit dan met de hulpverlener. Dan kijken we er samen naar. 

Wij staan open voor verbeterpunten en willen graag dat de ondersteuning zo goed mogelijk aansluit. We hechten veel waarde aan een goede en gelijkwaardige samenwerking met pleegouders. Onder bepaalde voorwaarden kunnen pleegkinderen en (aspirant) pleegouders bezwaar maken bij de Adviescommissie Bezwaren Pleegzorg van Trias Jeugdhulp. Hier vind je meer informatie en contactgegevens.