Steunouder

Opvoeden is prachtig en soms ook zwaar. De inzet van steunouders kan voor ouders een welkome hulp zijn om het vol te houden. Terwijl het kind bij de steunouder een fijne tijd heeft, komen ouders op adem. 

Een steunouder is voor een langere periode beschikbaar voor een halve dag of een dag per week. Om voor het kind te zorgen, om leuke dingen te doen of gewoon mee te draaien in het gezin. Een steunouder inzetten gaat altijd in goed overleg met de ouders. We kijken bijvoorbeeld in het netwerk van het kind, in het netwerk van de verzorger of in het bestand van mensen dat zich als steunouder heeft aangemeld. We plaatsen ook oproepen op Facebook (met fictieve namen), waarop mensen kunnen reageren als zij in de buurt wonen.

Voor wie: Steunouder is voor gezinnen met een kind in zorg bij Trias Jeugdhulp. Bijvoorbeeld voor een kind dat opgroeit in een pleeggezin, naar de dagbehandeling gaat of ambulante thuisbegeleiding krijgt.

Locatie: Het kind verblijft een halve dag of een dag per week bij een steunoudergezin.

Duur: Voor een langere periode.

Meer informatie: lees meer over het steunouderschap of download de brochure over het inschakelen van een steunouder.