Signs of Safety

Het doel van Signs of Safety (SoS) is het creëren en versterken van een veilige omgeving. Dit doen we onder andere door het netwerk van een gezin in te schakelen. Samen met hen kijken we wat er al goed gaat en wat verbeteringen kunnen zijn. Vervolgens gaan ouders met hulp van hun netwerk aan de slag. Zo kunnen zij laten zien dat hun kind in veiligheid op kan groeien zonder (opnieuw) slachtoffer te worden van kindermishandeling, misbruik en verwaarlozing. 

Signs of Safety zetten we in wanneer er grote zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Het resultaat is dat kinderen in veiligheid kunnen opgroeien en de voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in een veiligheidsplan, gemaakt met ouders en hun netwerk.

Locatie: Bij het gezin thuis.
Duur: Het betreft een traject van gemiddeld 72 uren, verdeeld over een aantal maanden tot een maximum van een half jaar.