Pleegzorg is een vorm van zorg waarin het kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Bijvoorbeeld wanneer er conflicten zijn in het gezin, psychische problemen en/of verslaving bij ouders, of probleemgedrag bij het kind. De pleegouders bieden het pleegkind zowel verblijf en verzorging als vervanging van de oorspronkelijke opvoedingssituatie. 

Trias Jeugdhulp kijkt altijd of het mogelijk is om het kind bij familie of bekenden op te vangen (netwerkpleegzorg). Als dat niet mogelijk is, gaan we op zoek naar een ander passende oplossing. Dit kan zijn een pleeggezin of een gezinshuis. Wij bieden professionele begeleiding aan het pleegkind, de pleegouders en de ouders. 

Reguliere pleegzorg

De reguliere variant is voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die een stabiele gezinssituatie nodig hebben. Uiteindelijk is het doel van een pleegzorgplaatsing dat het pleegkind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen op verschillende gebieden in een stabiele en veilige opvoedomgeving.

Locatie: Het pleeggezin.
Duur: Enkele dagen tot meerdere jaren.

Pleegzorg plus

Bij pleegzorg plus bieden de pleegouders naast verblijf, verzorging en een vervangende opvoedingssituatie ook ontwikkelingsstimulering. Daarnaast is de professionele begeleiding vanuit de zorgaanbieder intensiever en gericht op psycho-educatie. Vandaar dat Trias Jeugdhulp, bovenop de reguliere pleegzorg, gemiddeld 1 uur per week extra begeleiding biedt van een pleegzorgbegeleider. Het resultaat van de plusvariant is dat de ontwikkelingsgroei van het pleegkind wordt gestimuleerd en de handelingsbekwaamheid van pleegouders toeneemt.

Locatie: Het pleeggezin.
Duur: Enkele dagen tot meerdere jaren.

Intensief ambulant

Naast verblijf, verzorging en vervangende opvoedingssituatie kan ook specialistische zorg geboden worden aan een pleegkind, pleegouders en ouders. Bijvoorbeeld omdat schade in het verleden heeft geleid tot rigide overlevingspatronen. In dit geval is onze specialistische zorg gericht op het doorbreken van overlevingspatronen, op helen en op herstel. Het resultaat is dat pleegouders niet alleen een trauma-sensitief opvoedklimaat bieden maar ook handelingsbekwaam zijn en zorgen voor herstellende- en helende ervaringen bij het pleegkind. Bovendien moeten bedreigingen en belemmeringen voor de ontwikkeling van het pleegkind verkleind of geëlimineerd worden.

Locatie: Het pleeggezin.
Duur: Enkele dagen tot meerdere jaren.