Ouderschapstraject

In een ouderschapstraject onderzoeken we met ouders hoe ze komen tot meer rust in het gezamenlijk ouderschap. Hiervoor is het nodig dat we begrijpen wat er aan de hand is tussen ouders en eventuele betrokkenen. Hebben we daar antwoord op? Dan zoeken we samen met ouders naar mogelijkheden om rust en stabiliteit te vinden, zodat de focus kan komen te liggen op wat het kind nodig heeft.

Wat is het doel van het ouderschapstraject?

Ouders komen tot een meer passende vorm van ouderschap. Deze zal gekenmerkt worden door (deels) samenwerking en/of (deels) loslaten van gezamenlijkheid in het ouderschap. De eigen verbinding met het kind staat centraal.

Hoe ziet een ouderschapstraject eruit?

Een ouderschapstraject bestaat uit gezamenlijke en/of individuele gesprekken, afhankelijk van wat past bij het proces. Samen met ouders volgen diverse keuzes. Mensen uit het netwerk worden aangemoedigd betrokken te worden in het traject. Ook een traject met het kind behoort tot de mogelijkheden. Mogelijk worden er (nieuwe) afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de omgang. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dat plan geeft ondersteuning aan het ouderschap.