Observatieplaatsing

Een observatieplaatsing zetten we in als er bijvoorbeeld vragen en zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind en het nog niet duidelijk is of de dagbehandeling een passende plek is voor het kind. 

Na de plaatsing wordt een passend vervolgadvies gegeven. Dit kan een vervolg zijn op de dagbehandeling of het kind stroomt door naar bijv. de reguliere kinderopvang, een orthopedagogisch dagcentrum (ODC) of diagnostiek en behandeling bij een specialistische instelling.

Locatie: Op een Dagbehandelingsgroep Jonge Kind in Hardenberg, Raalte, Wijhe of Zwolle
Duur: 8-12 weken.

Download de brochure over onze hulp bij de ontwikkeling van je kind. In deze brochure kun je meer lezen over hoe wij werken op de dagbehandeling.