Kleinschalige behandelgroep (6 tot 13 jaar)

De kleinschalige behandelgroep (Hellendoorn) is voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. In het gezinssysteem is bijvoorbeeld sprake van meervoudige en complexe problematiek. Eerdere ambulante begeleiding, therapieën en/of plaatsing in een pleeggezin) zijn vaak niet toereikend geweest. Op grond van de eerdere begeleiding en het uitblijven van resultaat is plaatsing op een behandelgroep gewenst.

De gedragsproblemen van het kind staan vaak op de voorgrond. Daarnaast is er onderliggend ook sprake van bijvoorbeeld problemen in de gezinscontext, psychiatrische problematiek of traumatische gebeurtenissen. Bij de meeste kinderen is er sprake van een ontwikkelingsstoornis. Indien nodig kan gedurende de behandeling psychodiagnostisch onderzoek plaats vinden.

Samen verder

Kinderen en hun gezinssysteem zijn vanuit een stabiele opvoedingssituatie meer in balans. Ze hebben vaardigheden geleerd en kunnen de ontwikkelingstaken, waarmee men in het dagelijks leven wordt geconfronteerd, uitvoeren.

Doelstelling van de groep is dat het gezin weer samen verder kan, eventueel met een lichtere vorm van ondersteuning. Perspectief is terug naar huis. Als dit niet kan, werken we naar een andere passende gezinssituatie. Bijvoorbeeld een pleeggezin of een gezinshuis.

Locatie: Hellendoorn
Duur: De gemiddelde behandelduur ligt veelal tussen de 9 maanden en 1,5 jaar.