Kind in Kracht (KiK)

Ouders die aangemeld zijn bij Ouderschap na Scheiden (OnS) zitten in een ingewikkelde situatie. Ze ervaren vaak strijd. Dit kan voor een kind tot beknelling leiden, wat een goede ontwikkeling in de weg staat. Wij kunnen het kind hierin ondersteunen met het traject KindinKracht (Kik). We onderzoeken dan de positie van het kind vanuit het perspectief van de scheiding, in overleg met ouders. Dit traject staat nooit op zichzelf; er loopt altijd een ouderschapstraject naast.

Wat is het doel van KindinKracht?

KiK wil eraan bijdragen dat het kind op een gezonde kindpositie mag staan, waarbij de blik gericht is op de toekomst en waarbij het zich gesteund voelt door beide ouders. 

Hoe verloopt een KiK-traject?

Het is belangrijk dat beide ouders bij de start toestemming en ruimte geven aan het kind om een KiK-traject te volgen. De ouderbegeleider en kindbegeleider hebben afstemming over het proces.

We gebruiken in dit traject meerdere methoden. Die stemmen we af op de beleving, leeftijd en situatie van het kind. Dit helpt het kind om met behulp van taal na te denken over hun eigen situatie. Daarnaast geeft het ze handvatten om hun positie te onderzoeken en vinden. Soms wordt er gebruikgemaakt van video-opnamen (bedoeld voor kind en/of ouders en begeleiders). Tijdens of aan het eind van het traject kan het kind een presentatie aan de ouders geven als ze iets willen vertellen of vragen. De ouderbegeleiders gaan met ouders verder in gesprek over de betekenis van deze boodschap en wat zij hierin kunnen betekenen voor het kind. Het kind wordt hierin zo nodig verder begeleid door de kindbegeleider.