Intensieve ambulante hulp

Trias Jeugdhulp biedt intensieve ambulante hulp thuis wanneer er binnen een gezin (complexe) problemen spelen op meerdere gebieden, zoals:

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Voor wie: Gezinnen met meerdere en complexe problemen tegelijkertijd op verschillende terreinen. Vaak is er sprake van een lange hulpverleningsgeschiedenis. De hulp richt zich op de kinderen in het gezin, de ouders en het betrokken sociaal netwerk. Deze behandeling is gericht op het verbeteren van het gezinsklimaat zodat het kind veilig kan opgroeien en ontwikkelen, het benutten van het sociaal netwerk om zo uithuisplaatsing te voorkomen of te verkorten.

Locatie: Bij het gezin thuis.
Duur: Gemiddeld 5 maanden waarin de hulpverlener het gezin 2 per week bezoekt.

FACT-team: intensieve hulp bij complexe problemen

Voor wie: Kinderen en jongeren met (psychiatrische) problemen en hun gezinnen die intensieve complexe hulp nodig hebben. Dat betekent dat ze op meerdere levensgebieden problemen hebben, bijvoorbeeld gedragsproblemen, schulden, verstandelijke beperking en/of verslaving. Het FACT-team richt zich vooral op het stimuleren van de ontwikkeling van de jongere in de verschillende levensfasen.
Door de deskundigheid van de verschillende zorgorganisaties te bundelen en samen te werken binnen het FACT-team willen we opname voorkomen.

Locatie: Bij het gezin thuis.
Duur: Afhankelijk van de hulpvraag.
Meer informatie: Neem contact op via info@factjeugdtwente.nl of bel 0800 223 36 60.