Een gezinshuis is een gezinsgerichte woonvorm voor jongeren tot 18 jaar en in sommige gevallen tot 21 jaar. In een gezinshuis wonen kinderen en/of jongeren die meer zorg en begeleiding nodig hebben, omdat ze al veel hebben meegemaakt in hun leven. De gezinshuisouders bieden op professionele wijze verzorging, begeleiding en opvoeding, vanuit hun eigen gezin. Het uitgangspunt is: het gewone leven leven. Wonen in een gezinshuis maakt dat een jeugdige zich, vanuit een veilige en stabiele omgeving, kan ontwikkelen.

Trias Jeugdhulp en gezinshuizen

Aan elk gezinshuis van Trias Jeugdhulp is een gedragswetenschapper en een trajectcoördinator gekoppeld die de gezinshuisouders ondersteunen. Waar nodig kunnen we voor een jeugdige specialistische hulp inzetten. Iedere jeugdige heeft een eigen toekomstplan/hulpverleningsplan. Samen met ouders en betrokken professionals werken we aan een zo goed mogelijke vorm van zorg voor jeugdigen.

Voor wie is een gezinshuis?

Een gezinshuis is voor jeugdigen die al veel hebben meegemaakt. De problemen zijn zo complex dat het wonen thuis en/of in een pleeggezin niet haalbaar is. In een gezinshuis is 24/7 professionele zorg aanwezig om de jeugdige te ondersteunen en te begeleiden.  

Locatie:
Trias werkt samen met diverse gezinshuizen. Trias is met name actief in Overijssel. Daar zijn ook de meeste gezinshuizen gevestigd.
Duur:
Enkele dagen tot meerdere jaren.

Aanmelden

Elk kind heeft een eigen specifieke hulpvraag. We kijken bij de aanmelding zorgvuldig bij welk gezinshuis deze vraag het beste past. Denk hierbij aan ervaring, affiniteit en kracht van het gezinshuis. Daarin denken we in mogelijkheden en uitdagingen. Dit zogeheten “matchen” doen we via het handboek methodisch matchen. 

Gezinshuisouder worden?

Denk je erover na om van opvoeden je vak te maken? Zoek je altijd naar kansen en denk je in mogelijkheden? Is reflecteren je tweede natuur? Kijk dan op de site van Gezinshuis.com of een gezinshuis iets is voor jou/jullie.

Trias Jeugdhulp werkt samen met gezinshuis.com, een franchiseorganisatie die gezinshuisouders werft, screent en in contact brengt met zorgaanbieders. Tevens ondersteunt gezinshuis.com jullie tijdens het hele selectietraject.

gezinshuis