De Dagbehandeling Schoolgaande Kind (DSK) biedt op twee locaties acht plekken voor kinderen van van 4 tot 7 jaar. Deze kinderen laten binnen het regulier onderwijs gedragsproblemen zien of hebben moeite met het aanpassen aan de regels en voorwaarden die het onderwijs vraagt. Het zijn kinderen met (meervoudige) complexe problemen.

De kinderen houden waar mogelijk hun onderwijsplek voor een aantal dagdelen, naast de dagbehandeling. Het streven is om het kind na een aantal maanden een passende onderwijsplek te bieden. De jeugdzorgwerkers op de dagbehandeling werken tijdens de dagbehandeling samen met een gedragswetenschapper en ambulant hulpverleners. Waar nodig denken ook een logopedist, fysiotherapeut of kinderarts mee.

Locatie: Raalte en Zwolle.
Duur: De behandeling heeft een gemiddelde duur van 9 tot 12 maanden

Download de brochure over onze hulp bij de ontwikkeling van je kind. In deze brochure kun je meer lezen over hoe wij werken op de dagbehandeling.