Crisispleegzorg

Wanneer kinderen in crisispleegzorg terechtkomen is de ernst en het veiligheidsrisico in de (thuis)situatie dusdanig dat een kind tijdelijk niet in zijn eigen omgeving kan verblijven. In samenwerking met de verwijzende instantie maken we een inschatting. Vervolgens zoeken we een plek in een pleeggezin. Hierna kan de crisispleegzorgbegeleider in samenwerking met de betrokkenen de situatie verhelderen en in kaart brengen. 

Vanuit crisispleegzorg werken we, in samenwerking met ouders, aan een plan zodat de jongere terug naar huis kan wanneer het veiligheidsrisico (deels) is opgelost. Daarnaast bieden we niet alleen handvatten om nieuwe crisissituaties te voorkomen maar organiseren we ook vervolghulp . Deze vervolghulp kan eventueel buiten het eigen gezin geboden worden. Wanneer dit niet mogelijk is, bieden we een langdurige plek in de pleegzorg .

Locatie: in een crisispleeggezin.
Duur: maximaal drie maanden.