Contactherstel

Kinderen hebben na een scheiding soms geen contact meer met een van de ouders. Meestal is dat, voor hun eigen ontwikkeling, wel belangrijk. In het traject contactherstel worden ouders ondersteund in het herstellen van het contact met het kind door te onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor passend zijn. Belangrijk aandachtspunt is dat het kind zich gesteund voelt door beide ouders om in relatie te kunnen zijn met beide ouders.

Wat is het doel van het traject contactherstel?

De obstakels die een belemmering vormen voor de omgang of de verbinding tussen ouder en kind worden weggenomen of verminderd. Het traject contactherstel draagt er verder aan bij dat Kind en ouder vanuit de gekozen contactvorm hun relatie kunnen herstellen, ontwikkelen en uitbouwen.

Hoe ziet het traject contactherstel eruit?

Binnen het ouderschapstraject is aandacht voor het begrijpen van de reden van de stagnatie van het contact en/of de omgangsregeling. Vanuit die basis maken we met ouders een plan. We onderzoeken met beide ouders (en eventueel andere betrokkenen) wat de mogelijkheden zijn om het contact tussen het kind en de ouder te herstellen. Hierbij zoeken we samen naar de meest passende vorm.

Soms maken we tijdens het traject gebruik van het Omgangshuis van Ouderschap na Scheiden. Het Omgangshuis is een plek die het kind de mogelijkheid geeft om het contact te herstellen met de ouder die het een bepaalde periode niet meer heeft gezien.