Coaching door team BOOST

Team BOOST biedt individuele hulp aan kinderen. BOOST? Jazeker, deze afkorting staat voor Behandeling en Ondersteuning in de Opvang-, School- en Thuissituatie. Die individuele hulp bieden we als er binnen het gezin, de opvang of school vragen zijn over de opvoeding of de ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld als het kind problemen laat zien in de ontwikkeling of het gedrag. Wat ook kan is dat het kind veel moeite heeft met het aanpassen aan de regels en voorwaarden die het onderwijs of de opvang vraagt. 

Wat kan een kind wél

We kijken bij Team BOOST naar wat een kind wél kan. Zo stimuleren we op een positieve manier de ontwikkeling. Ook krijgt het kind hulp bij het aanleren van vaardigheden die passen bij de individuele hulpvraag. Tijdens de behandeling wordt nauw samengewerkt met alle betrokkenen in de omgeving van het kind en een gedragswetenschapper. Als het nodig is, kan een advies gegeven worden om aanvullende (therapeutische) hulp in te schakelen. Denk hierbij aan een logopedist, fysiotherapeut of kinderarts.

Eigen vertrouwde omgeving

  • Voor wie: Kinderen van 0 tot en met 12 jaar, waarbij er vragen zijn over de ontwikkeling en/of het gedrag.
  • Locatie: De eigen vertrouwde omgeving van het kind, zoals de opvang, klas, sportvereniging of thuis.
  • Duur: Afhankelijk van de hulpvraag, gemiddeld 4 tot 6 maanden, daarnaast kortdurende observatietrajecten.

Download de brochure over onze hulp bij de ontwikkeling van je kind. In deze brochure kun je meer lezen over onze werkwijze.