Behandelgroep Perspectiefzoekende jeugdhulp (PZJ)

Perspectiefzoekende jeugdhulp (PZJ) is een behandelgroep voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met moeilijkheden in de ontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de jongere niet langer thuis of in een gezinsvervangende situatie kan wonen. Er zijn vragen over de onderliggende factoren van deze moeilijkheden, waardoor het perspectief onduidelijk is.

Op de behandelgroep werkt Trias Jeugdhulp vanuit een orthopedagogisch basisklimaat. Binnen een veilige en voorspelbare omgeving is er een duidelijke structuur met heldere afspraken. Vanuit deze basis observeren en stimuleren we de jongere in de ontwikkeling. Om een duidelijk advies te kunnen geven over het perspectief van de jongere werken we samen met ketenpartners, het interne diagnostiekteam van Trias Jeugdhulp en een systeemtherapeut.

Door verschillende disciplines betrekken, kunnen we naast observatiediagnostiek ook psychodiagnostiek inzetten, om helderheid te krijgen over onderliggende problemen bij de jongeren en het systeem. Het verblijf van de jongere is erop gericht de ontwikkelingsmogelijkheden en moeilijkheden zo goed mogelijk in kaart te brengen. En te onderzoeken wat de jongere nodig heeft van de omgeving om zich goed te ontwikkelen.

Resultaat van PZJ

De behandelgroep is geen langdurige woonvorm. Het resultaat een advies over het verdere perspectief van de jongere en het systeem. Na het advies stroomt de jongere dus zo snel mogelijk door naar een passend perspectief. Het accent ligt niet op het wegnemen van moeilijkheden, maar het in kaart brengen van ontwikkelingsmogelijkheden en moeilijkheden. Daarna kijken we samen met de plaatsende instantie waar de behandeling wordt vervolgd.

Locatie: Zwolle
Duur: De gemiddelde behandelduur is 3 tot maximaal 6 maanden.