Behandelgroep Plus

De behandelgroep plus is een voorziening voor jongeren van circa 12 tot 18 jaar bij wie er sprake is van meervoudige, complexe problematiek. Bovendien biedt het ook ondersteuning aan het (gezins)systeem.

Vaak staan gedragsproblemen op de voorgrond, maar onderliggend is ook sprake van problemen in de gezinscontext, psychische of psychiatrische problematiek, traumatische gebeurtenissen, problemen met onderwijs en/of problematisch middelengebruik. De BGP is een interne ‘driemilieuvoorziening’ van Trias Jeugdhulp. Verblijf, dagbesteding (onderwijs of werk) en vrije tijd zijn nauw met elkaar verbonden. Hiervoor is er intensieve samenwerking met bijvoorbeeld GGZ, onderwijs en verslavingszorg. De behandeling is intensief en hoogfrequent.

Samen verder, eventueel met lichtere ondersteuning

De ontwikkeling van de jongere en het gezinssysteem is (weer) op gang gekomen. Jongeren en ouders beschikken over een veranderwens en hebben het vertrouwen dat zij ook tot die verandering in staat zijn. Doelstelling is dat het gezin weer samen verder kan, eventueel met een lichtere vorm van ondersteuning. Perspectief is terug naar huis, tenzij dit echt niet kan als de ontwikkeling van een jongere daarmee bedreigd wordt. Wanneer gedurende de behandeling duidelijk wordt dat de jongere niet langer in het gezin kan functioneren, is het doel de jongere toe te leiden naar een vorm van verblijf met een lichtere vorm van behandeling of zorg.

Locatie: Zwolle.
Duur: De gemiddelde behandelduur op de groep bedraagt 6 tot 9 maanden.