Specialistische behandelgroep autisme

De specialistische behandelgroep autisme is er voor jongeren van circa 12 tot 18 jaar. Bij deze jongeren, met een normale intelligentie, is sprake van complexe problematiek in het autistisch spectrum (ASS) met veelal bijkomende (psychische en/of psychiatrische) problemen. Betrokkenen hebben ervaren dat eerder geboden intensieve hulp eerst afdoende leek, maar uiteindelijk niet toereikend was.

Positieve ontwikkeling

Het doel van het verblijf op de groep is dat de ontwikkeling van de jongere op gang komt, op zowel diverse levensgebieden als ontwikkelingsdomeinen. Daarnaast verruimt het verblijf in positieve zin de opvoedmogelijkheden van het gezinssysteem. De onderlinge relatie en interactie is hersteld. Ook is er een duidelijk toekomstperspectief uitgewerkt. Een perspectief  gerelateerd is aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de jongere, dat aansluit bij de opvoedcapaciteiten en draagkracht van de ouders/verzorgers.

Locatie: Zwolle.
Duur: De gemiddelde behandelduur varieert tussen de 12-18 maanden.