Intern Begeleid Wonen

Intern Begeleid Wonen (IBW) is een training gericht op zelfstandigheid voor jongeren vanaf 16,5 jaar. De jongeren hebben autisme en veelal bijkomende psychische- en/of gedragsproblemen. IBW is ter voorbereiding op bijvoorbeeld een vorm van beschermd of begeleid zelfstandig wonen of op kamers met ambulante begeleiding. Ook richt de behandeling zich op het herstellen en normaliseren van gezinsrelaties, het ontwikkelen van een eigen netwerk en toewerken naar een vervolgperspectief.

Werken aan een toekomstperspectief

Door deze vorm van begeleiding leert de jongere autisme meer te accepteren. Hij ontwikkelt een beter gevoel van eigenwaarde. Daarnaast wordt de jongere weerbaarder en vaardiger op onder andere praktisch en sociaal-emotioneel gebied. Bovendien heeft hij een persoonlijk toekomstperspectief op het gebied van wonen en leren, werk of dagbesteding.

Locatie: Op de groep hebben de jongeren een eigen slaapkamer en delen de overige faciliteiten. Daarnaast zijn er twee woonplekken in een appartement waar de jongeren een eigen slaapkamer hebben en de rest delen. Op de locatie is 24×7 begeleiding aanwezig.
Duur: 6 tot 18 maanden.