Autisme behandelgroep (TriASScare)

TriASScare is een intramurale hoogspecialistische autisme behandelgroep voor jongeren van 12 tot 18 jaar. In het behandelcentrum werkt Trias Jeugdhulp samen met Accare. TriASScare kent twee 24-uurs behandelgroepen: de Berkummerhof en de Wythmenerhof. Beide groepen bevinden zich in het buitengebied van Zwolle.

De behandeling richt zich op normaal begaafde jongeren en gezinnen waarbij autisme en bijkomende problematieken een belangrijke rol spelen. Daarbij kan gedacht worden aan ADHD, gedragsproblemen, angststoornissen, depressie, persoonlijkheidsproblematiek of andere psychische problemen.

Doel van de behandeling

De behandeling richt zich op het vergroten van vaardigheden en het werken aan problemen die de jongere en het gezin belemmeren. Het uiteindelijke doel is duidelijkheid krijgen waar de jongere het beste verder kan opgroeien. Als het kan is dat thuis, bij de ouders of verzorgers (eventueel met ambulante ondersteuning). Kan dat niet, dan onderzoeken we ook de mogelijkheden van bijvoorbeeld begeleid op kamers wonen.

De behandeling

Naast individuele behandeling aan de jongere bieden we ook gezinsbehandeling. Dat betekent dat er naast een individuele hulpvraag ook sprake is van een duidelijke hulpvraag uit de thuissituatie. De jongere en het gezin moeten gemotiveerd zijn om samen te werken met het behandelteam van TriASScare. De behandelduur varieert van 3 tot maximaal 9 maanden.

TriASScare biedt behandeling door middel van therapieën en trainingen op de behandelgroep in combinatie met begeleiding en coaching in de thuissituatie. Denk bijvoorbeeld aan: systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, beeldende therapie, medicamenteuze behandeling, training Rots & Water, psycho-educatie over autisme en training emotieregulatie. De behandeling wordt op maat vormgegeven, passend bij de behoefte van het gezin en de jongere.

Globaal doorlopen we 3 fasen:

1. diagnostische fase

2. Behandelfase

3. Afrondende fase

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit een behandelcoördinator, kinder- en jeugdpsychiater, gedragstherapeut, systeemtherapeut, ambulant hulpverlener en meerdere SKJ-geregistreerde pedagogisch medewerkers. Daarnaast kunnen eventueel ook een beeldende therapeut en sportcoach ingezet worden.

Aanmelden en contact

Om in aanmerking te komen voor het volgen van een behandeling bij TriASScare is een beschikking nodig van de gemeente. Aanmelden voor onze hulp kan hier. Na aanmelding volgt een globale screening om te beoordelen welke hulp het meest passend lijkt. Als het behandelaanbod van TriASScare lijkt aan te sluiten, dan wordt een oriëntatiegesprek gepland, eventueel gevolgd door een intakegesprek en een bezoek aan de groep.  

Voor vragen of meer informatie kun je altijd contact opnemen. 

Locatie: Op een behandelgroep in Zwolle.
Duur: De gemiddelde behandelduur op de groep bedraagt 3 tot maximaal 9 maanden.

Berkummerhof & Wythmenerhof

Previous slide
Next slide