Ambulante Spoedhulp

Ambulante Spoedhulp is een kortdurende, intensieve hulpverleningsvorm. De ondersteuning wordt ingezet bij spoedeisende omstandigheden in bijvoorbeeld de opvoedingssituatie. We verkennen en ordenen niet alleen de problematiek, maar bieden ook structuur. Bovendien brengen we de veiligheid in kaart om deze vervolgens te herstellen.

Spoedhulp activeert het sociaal netwerk van het gezin en helpt onder andere het probleemoplossend vermogen van de afzonderlijke gezinsleden te vergroten en te herstellen. Spoedhulp werkt systeemgericht. Samengevat ligt de nadruk op het versterken van eigen krachten.

Uithuisplaatsing en nieuwe crisissituaties voorkomen

  • veiligheid en basisroutines van jeugdige en ouders zijn voldoende hersteld
  • langdurige residentiële uithuisplaatsing is voorkomen
  • problemen, risicofactoren, krachten/kansen en wensen en verwachtingen zijn verkend en geordend
  • gezamenlijk is vastgesteld wat er aan de hand is en er zijn handvatten gevonden voor het voorkomen van nieuwe crisissituaties
  • waar nodig is er advies voor vervolghulp en/of is deze georganiseerd

Locatie: bij het gezin thuis
Duur: maximaal 28 dagen