Ambulante hulp op maat

Trias Jeugdhulp biedt ambulante hulp op maat voor gezinnen die hulp nodig hebben in de opvoeding. De begeleiding is gericht op het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen en jongeren, het vergroten van de opvoedvaardigheden van verzorgers en het vergroten van het sociaal netwerk van het gezin. Na aanmelding bekijken wij welke hulpvormen het beste aansluiten bij de hulpvragen van het gezin. En welke duur en frequentie daarbij past. Enkele voorbeelden van methodieken die wij inzetten:

Video Home Training (VHT) en Video Interactie Begeleiding (VIB)

Voor wie: Opvoeders (adoptie-/pleeg-/ouders) die er zelf of met lichte ondersteuning niet uitkomen. De videofeedback VHT of VIB wordt ingezet om de relatie tussen de opvoeder en het kind te verbeteren, waardoor de verzorger beter in staat is het kind te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

Locatie: Bij het gezin thuis.
Duur: Gemiddeld 8 tot 10 contactmomenten waarin vijf video-opnames worden gemaakt (in de thuissituatie) van de interactie tussen ouders en kinderen.

VertrekTraining: intensieve coaching op weg naar zelfstandigheid


Voor wie:
 Jongeren tussen de 16 en 21 jaar die onvoldoende in staat zijn zelfstandig te functioneren na (residentiële) hulp of pleegzorg en niet terug kunnen vallen op een stabiele gezinssituatie of sociaal netwerk. Binnen deze individuele coaching wordt gewerkt aan een haalbaar toekomstperspectief. De training is gericht op het vergroten van competenties en de opbouw van een ondersteunend netwerk. De doelen waaraan gewerkt wordt hebben betrekking op bijvoorbeeld: wonen, dagbesteding, vrije tijd, financiën en het sociaal netwerk. Deze doelen worden samen met de jongere bepaald.

Locatie: Bij het gezin of de jongere thuis of op locatie.
Duur: 10 à 18 weken met een gemiddeld 1 tot 2 contactmomenten per week.