Adviestraject

In een adviestraject gaan we op onderzoek met ouders, verwijzer en eventueel andere belangrijke betrokkenen. De hamvraag: wat kan een passende vervolgstap zijn om het gezamenlijk ouderschap meer stabiliteit te geven?

Wat is het doel van het adviestraject?

Na afloop van het traject weten ouders en verwijzer:

  • welke leerpunten en blokkades er zijn;
  • beter welke precieze hulpvraag zij hebben;
  • waar zij deze ondersteuning kunnen vinden.

Hoe ziet een adviestraject eruit?

Het traject bestaat vaak uit drie tot vijf gesprekken en is onderverdeeld in drie fases: kennismakingsfase, verdiepingsfase, adviesfase. Aan het eind ontvangen ouders en verwijzer een eindbrief. Hierin staat een korte procesbeschrijving en het gezamenlijk geformuleerde advies.