Pleegzorg biedt mogelijkheden als een kind even niet thuis kan wonen. Bijvoorbeeld wanneer er conflicten zijn in het gezin, psychische problemen en/of verslaving bij ouders, of probleemgedrag bij het kind. Een mogelijkheid is om het kind op te vangen in een pleeggezin. We kijken eerst of het mogelijk is om het kind bij familie of bekenden op te vangen. Als dat niet mogelijk is, gaan we op zoek naar een ander passende oplossing.

Pleegzorg:

Pleegzorgen

Behandelgroep autisme

Crisispleegzorg