Soms kan een kind of jongere tijdelijk niet thuis wonen. Wanneer dat het geval is dan bieden kleinschalige woonvormen van Trias Jeugdhulp een mogelijke oplossing. In deze woonvormen verblijven kinderen of jongeren dag en nacht in bijvoorbeeld een gezinshuis of op een locatie van Trias Jeugdhulp.

Een gezinshuisplaatsing of kleinschalig specialistisch wonen biedt mogelijkheden als een kind even niet thuis kan wonen. Bijvoorbeeld wanneer er conflicten zijn in het gezin, psychische problemen en/of verslaving bij ouders, of probleemgedrag bij het kind.

Ouders en jeugd

Kleinschalig specialistisch wonen

Pleegzorg en gezinshuis

Gezinshuis