14 december 2021

Informatie voor (pleeg)ouders en jeugdigen

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Wat verandert er voor jeugdigen die op dit moment jeugdhulp hebben?

De jeugdhulp die je (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook houdt je (pleeg)kind dezelfde hulpverlener. Voor een klein aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. Als een andere gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, laten gemeenten dit voor het einde van het jaar persoonlijk weten.

Wat is de reden van de wetswijziging?

Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt per 1 januari het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Wat zijn de ‘spelregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

  • In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige.
  • In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Tweede Kamer.

Wat verandert er precies voor mijn pleegkind door deze wetswijziging?

De zorg die het pleegkind ontvangt, verandert niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, krijgt je pleegkind een nieuwe contactpersoon bij die gemeente. Als dit voor jouw kind geldt, dan word je hierover persoonlijk geïnformeerd voor het einde van dit jaar.

Als je pleegkind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp.

Waar kun je terecht met vragen over deze wetswijziging?

Tot en met 31 december 2021 kun je met vragen terecht bij de contactpersoon van je gemeente. Na 1 januari 2022 kun je terecht bij de nieuwe gemeente.