10 maart 2022

De livestream van IAG netwerk Overijssel kun je hier bekijken.

Wat staat er op het programma?

  • 11.30 – 11.35 uur, digitale inloop
  • 11.35 uur welkom 
  • 11.45 uur interactieve lezing door Marianne Welmers-Van der Poll
  • Pauzemoment
  • 13.00 uur mogelijkheid tot vragen stellen 
  • 13.20 uur afsluiting 

Bekijk de livestream

Meer informatie

Marianne Welmers-Van de Poll, docent Social Work, onderzoeker Lectoraat Jeugd verzorgt het webinar gezinsbreed kijken en aansluiten.  

Werken aan sterke werkrelaties met gezinnen: een bekende en bewezen effectieve sleutel binnen de IAG. Uit recent observatie-onderzoek bleek dan ook dat IAG-ers tijdens gesprekken sterk investeerden in de individuele werkrelaties met gezinsleden. Tegelijkertijd bleek er winst te behalen in het werken aan sterke werkrelaties met het héle gezin. Dat vraagt o.a. om meer aandacht voor de ervaren veiligheid tijdens een gezinsgesprek en de samenwerking tussen gezinsleden aan door iedereen gedeelde doelen. In dit webinar staan deze ‘systemische aspecten’ van de werkrelatie met gezinnen centraal. Aan de hand van filmmateriaal en interactieve werkvormen neemt Marianne Welmers, docent Social Work en onderzoeker lectoraat Jeugd bij Windesheim, de deelnemers mee in een praktische uitwerking van het thema ‘meervoudig (of systemisch) alliëren’
 
Het webinar sluit aan op het vorige webinar van Harm Renkema, waarin het belang en de complexiteit van ‘meervoudig alliëren’ al aan bod kwamen. In dit webinar wordt dit thema verder uitgewerkt. Er worden concrete tools aangereikt om te werken aan en kritisch te reflecteren op werkrelaties met gezinnen in de eigen praktijk. Het webinar is daarmee een verdere verdieping op het vorige webinar, maar is ook te volgen voor deelnemers die het vorige webinar hebben gemist.