22 februari 2022

Spoedhulp IJsselland is beschikbaar voor gezinnen die in een crisissituatie zitten. Zij biedt kinderen en gezinnen snel passende jeugdhulp, zodat uithuisplaatsing voorkomen kan worden. Vanaf nu maakt ook een crisispleegzorgplaatsing deel uit van Spoedhulp IJsselland.

Het spoedhulpteam is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar in de regio IJsselland. Ze zijn altijd bereid om mee te denken in de casuïstiek. Binnen kantoortijden kan Spoedhulp IJsselland worden ingeschakeld door de gemeentelijke toegang, Jeugdbescherming Overijssel, huisartsen of Veilig Thuis IJsselland. Buiten kantoortijden door Veilig Thuis IJsselland en de Jeugdbescherming.

Alle aanvragen voor ambulante spoedhulp en een crisisbed – zowel crisisverblijf als crisispleegzorg – komen binnen via één telefoonnummer: 038 303 01 02.

Integraal Spoedhulpteam

In de regio IJsselland werken Ambiq, Trias, Pactum en Triade Vitree sinds 1 juli 2020 samen in een integraal spoedhulpteam: Spoedhulp IJsselland. Hierin worden kennis en expertise van jeugdhulp en licht verstandelijke beperking ( LVB) gebundeld. Ook is er nauw contact met GGZ-instellingen Karakter, Accare en de Jeugd GGZ.

Voorkomen van uithuisplaatsing

Vanaf 1 januari 2022 is Spoedhulp IJsselland geen pilot meer. Deze werkwijze is opgenomen in een nieuwe raamovereenkomst van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) voor crisis. Voorheen was er voor crisispleegzorg een apart telefoonnummer. Vanaf heden is alle crisisjeugdhulp bereikbaar via Spoedhulp IJsselland.

Het uitgangspunt van Spoedhulp IJsselland blijft het voorkomen van een uithuisplaatsing. Er wordt gestart met een ambulant traject. Alleen wanneer de crisis daarmee niet kan worden afgewend en het netwerk de veiligheid ook niet kan vergroten, wordt er een crisisbed geboden met ambulante spoedhulp. In het geval van crisispleegzorg, zijn wij afhankelijk van de beschikbaarheid van pleegouders voor het bieden van deze crisisbedden.

Meer informatie

Ga voor de aanmeldprocedure naar www.triasjeugdhulp.nl/spoedhulp-ijsselland

Neem voor meer informatie over de werkwijze van Spoedhulp IJsselland contact op met Quereen Berends, coördinator Spoedhulp IJsselland via q.berends@spoedhulpijsselland.nl.