De vraag: wat is pleegzorg is eenvoudig te beantwoorden. Pleegzorg is het opvangen van een kind van iemand anders. 

Wat is pleegzorg?

Pleegouders bieden kinderen een (tijdelijk) thuis, waar ze kunnen rekenen op aandacht en een eigen plek. Pleegouders vangen deze kinderen op totdat de ouders de zorg weer aankunnen. Het gaat om kinderen van alle leeftijden die vaak veel hebben meegemaakt.

Hulpverleningsvariant

De duur van pleegzorg kan variëren. Pleegzorg voor korte tijd noemen we de hulpverleningsvariant. In dit geval werkt Trias Jeugdhulp samen met de ouders aan oplossingen voor de problemen. In deze periode hebben pleegouders de dagelijkse zorg voor het kind. Daarna gaat het kind weer naar huis. Het uitgangspunt van pleegzorg is dat het kind weer terug gaat naar de eigen ouders.

Opvoedingsvariant

Lukt het niet om op korte termijn de problemen op te lossen, dan gaat de hulpverleningsvariant over in de opvoedingsvariant. Het kind blijft voor onbepaalde tijd in het pleeggezin en de pleegouders nemen de opvoeding op zich. Samen met de ouders kijken we hoe zij contact kunnen houden met hun kind en invulling kunnen geven aan hun ouderrol.

Deeltijdpleegzorg

Soms kan het ouders al ontlasten als hun kind regelmatig een paar dagen of gedurende de vakantie naar een pleeggezin gaat: deeltijd-pleegzorg. De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt dan bij de ouders. De pleegouders ondersteunen de ouders dan op maat in de opvang van hun kind.

Een passend gezin vinden

Om een pleegzorgplaatsing zoveel mogelijk kans van slagen te geven, bespreken we met de ouders en het kind welk type gezin het beste bij het kind past. Dit hangt van verschillende factoren af.  Zo kijken we onder andere naar:

  • de hulpvraag
  • de woonplaats
  • de gezinssituatie
  • de beschikbaarheid van pleeggezinnen

Zodra er een passend gezin is gevonden, volgt een kennismaking met alle betrokkenen. Als dit positief verloopt volgen er afspraken over de plaatsing. De pleegzorgbegeleider van Trias Jeugdhulp begeleidt hierbij het pleeggezin en de ouders.

Netwerkpleegzorg

Pleegzorg bij familie of bekenden, is vaak de eerste keuze als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen. ‘Netwerkpleegzorg’ staat meestal het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Wist je bijvoorbeeld dat er ook veel grootouders zijn die 24/7 voor hun kleinkind(eren) zorgen?

Kindgericht werven met Pleegzorg Dichtbij

Steeds vaker zoekt Trias Jeugdhulp voor een kind een specifieke plek. Bij kindgericht werven wordt in het eigen bredere netwerk van het kind gezocht naar een gezin dat iets kan en wil betekenen. Door op deze manier te werven, kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk hetzelfde blijft voor het kind. In een bekende en vertrouwde omgeving kan het kind naar dezelfde school en sportvereniging gaan en ook zijn vrienden blijven zien. Kindgericht werven doen we vanuit Pleegzorg Dichtbij IJsselland. Dit is een samenwerking met andere jeugdhulpverleningsorganisaties en pleegzorgaanbieders.

Werving, scholing, training en begeleiding

Trias Jeugdhulp richt zich op de werving, scholing en begeleiding van aankomend pleegouders en pleegouders die al langer kinderen opvangen. Om zorgvuldig te kunnen matchen, is het nodig om uit meerdere pleeggezinnen te kunnen kiezen; in Overijssel begeleiden we ruim 500 pleeggezinnen. 

Interesse in pleegzorg?

Wil je meer informatie over pleegouder worden? We beantwoorden je vragen graag! Vraag meer informatie aan en bezoek vrijblijvend een (online) informatieavond over pleegzorg. Lees meer.