Met deze Pleegzorgwijzer laten we je zien waar je als pleegouder allemaal mee te maken krijgt. Vanaf de aanmelding als pleegouder tot aan het vertrek van het pleegkind.

Ik wil pleegouder worden

Wat zijn de stappen?

Pleegouder worden is een ingrijpende stap. Je voedt het kind van een ander op. Misschien is het pleegkind het eerste kind in jouw gezin. Wat je situatie ook is, de stap om pleegouder te worden vraagt om een zorgvuldige voorbereiding.

Als je een kind opvangt van familie, vrienden, buren of andere bekenden vanwege een moeilijke situatie thuis, noemen we dat ‘ netwerkpleegzorg’.

Het kind woont vaak al (deels) bij het pleeggezin. Het kan (uiteindelijk) beter zijn, om de opvang officieel te regelen als netwerkpleegzorg.

Netwerkpleegzorg

Er is een kind waarvoor ik pleegouder wil worden.
Ik ken het kind uit mijn netwerk (familie, vrienden of bekenden).

Kindgericht werven met Pleegzorg Dichtbij

Er is een kind waarvoor ik pleegouder wil worden:
Trias Jeugdhulp zoekt een pleeggezin speciaal voor dit kind en het kind woont in mijn sociale netwerk.

Er komt een aanvraag voor pleegzorg binnen waar we niet direct een geschikt pleeggezin voor hebben.

De omschrijving van het kind (profiel) waar Trias Jeugdhulp pleegouders voor werft, past precies bij jou (en jouw gezin).

Als je officieel (netwerk)pleegouder bent geworden en je samen hebt besloten dat je een pleegkind (uit je netwerk) gaat verzorgen, krijg je een vaste pleegzorgbegeleider. 

Ik ben pleegouder

Hoe word ik begeleid in de zorg voor het pleegkind?

Mijn pleegkind nadert de volwassen leeftijd

Wat nu?

Nadert je pleegkind de leeftijd van 16 tot 18 jaar dan gaan er vragen spelen als wie ben ik en wie wil ik zijn?

Jongeren in pleegzorg hebben vaak veel meegemaakt. Een stabiele thuissituatie en zelfvertrouwen is voor hen niet vanzelfsprekend. Hoe bereid je je pleegkind voor op zelfstandig worden?

Het moment is aangebroken dat het pleegkind afscheid neemt van het gezin. Bijvoorbeeld omdat het weer terug gaat naar de ouders, andere zorg nodig heeft of omdat de jongere volwassen is en zelfstandig gaat wonen.

Een vertrekkend pleegkind heeft effect op de pleegouders en het hele pleeggezin. Ieder gezinslid gaat hier anders mee om en kijkt anders op terug op een plaatsing.

Mijn pleegkind verlaat ons gezin

Waar moet ik rekening mee houden?