Als pleegouder ontvang je maandelijks een pleegzorgvergoeding als een tegemoetkoming in de kosten die je maakt voor de verzorging en opvoeding van een pleegkind. In de financiële wegwijzer pleegzorg vind je alle informatie over deze vergoeding.

Als pleegzorgvergoeding niet voldoende is

Soms is de pleegvergoeding niet toereikend omdat, vanwege bijzondere omstandigheden, extra onvermijdelijke kosten gemaakt moeten worden. In het stroomschema bijzondere kosten kun je zien welke kosten door wie worden vergoed. Op Pleegzorg.nl kun je lezen wat je kunt doen als bijzondere kosten niet vergoed worden.

Weekend- en vakantiepleegzorg

Aan het eind van elk kwartaal mailen we je een declaratieformulier. Mocht je deze niet terug kunnen vinden of wil je de declaratie eerder indienen in verband met het einde van de plaatsing, dan kun je hier het declaratieformulier downloaden.

Steunfonds Jeugdzorg Overijssel

Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel levert (financiële) hulp aan projecten, particulieren en organisaties in Overijssel om de leefsituatie en het toekomstperspectief van kinderen in de Jeugdzorg te verbeteren. De Stichting staat los van de gemeente of de provincie en heeft ook geen band met jeugdzorgorganisaties.

Ook pleegouders kunnen een beroep op deze stichting doen voor eenmalige financiële hulp. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het inrichten van een kamer of woonplek, tijdelijke therapie, overbrugging van bepaalde kosten, een speciale training et cetera. Het moet om éénmalige kosten gaan waarvoor op een andere wijze geen vergoeding kan worden verkregen. Op de website van de stichting staan voorbeelden van aanvragen voor financiële hulp die zijn toegekend.

Pleegouders kunnen zelf rechtstreeks een aanvraag indienen bij de stichting. Tussenkomst of goedkeuring van de pleegzorgorganisatie of de instantie die het pleegkind geplaatst heeft is niet nodig. Wel kan het handig zijn om met de pleegzorgbegeleider te overleggen of een eventuele aanvraag binnen de criteria valt. Indien nodig kan de pleegzorgbegeleider ook helpen bij het indienen van de aanvraag. Kijk op de website voor informatie over het verloop van de procedure, aanvraag, criteria en verantwoording van de kosten.

Stichting Steunfonds wil heel graag van betekenis zijn in het leven van pleegkinderen. De Pleegouderraad van Trias Jeugdhulp ziet dit als een prachtige kans om pleegouders in staat te stellen om te kunnen doen wat voor hun pleegkind nodig is. Van harte aanbevolen dus!

Financiële hulp aanvragen

Hier lees je hoe je financiële hulp aanvraagt.