De pleegouderraad (POR) is het overleg- en adviesorgaan van pleegouders binnen Trias Jeugdhulp.

Pleegouderraad binnen Trias Jeugdhulp

De POR behartigt de belangen van pleeggezinnen en adviseert gevraagd en ongevraagd over onder andere processen, beleid en organisatie. De POR doet dit namens zo`n 400 gezinnen in West-Overijssel. Naast adviesorgaan is de POR ook vraagbaak voor pleegouders.

De POR functioneert onafhankelijk van Trias Jeugdhulp, maar werkt zoveel mogelijk samen om de kwaliteit van de organisatie te bevorderen en de positie van de pleegouders te versterken.

Contact met de pleegouderraad

Jouw ervaringen als pleegouder helpen de POR om de juiste onderwerpen op de agenda te zetten. Jouw input als pleegouder is van harte welkom! 

Heb je interesse om lid te worden van de POR? Of wil je graag iets onder de aandacht brengen? Stuur een e-mail naar pleegouderraad@triasjeugdhulp.nl.

Nederlandse Vereniging voor Pleegouders

De Nederlandse Vereniging voor Pleegouders is een landelijke vrijwilligersorganisatie voor en door pleegouders. De NVP wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de pleegzorg, de belangen van pleeggezinnen behartigen en de onderlinge steun en advisering van pleegouders bevorderen. Ook pleegouders die geen lid zijn van de NVP kunnen deelnemen aan de NVP-gespreksgroepen.