Voor Tom (8) zoeken we een fijn pleeggezin in de buurt van Olst-Wijhe, waar hij om het weekend mag komen spelen en logeren, zodat zijn moeder wordt ontlast en even op adem kan komen. Tom is een energiek en actief jongetje, legt vlot en gemakkelijk contact en neemt snel de leiding.

Tom speelt graag buiten; lekker klauteren en voetballen. Samen spelen met andere kinderen vindt hij nog lastig. Vooral bij jongere kinderen neemt hij al snel een bazige houding aan. Hij heeft de nabijheid van een volwassene nodig die hem daarin bijstuurt en begrenst.

Wat voor gezin zoeken we voor Tom?

Voor Tom zoeken we een pleeggezin waarin hij zich gezien en gehoord voelt. Je neemt de tijd, biedt hem aandacht en benadert hem met rust en positiviteit. Daarnaast is het belangrijk dat je als gezin hem veiligheid biedt door duidelijk en voorspelbaar te zijn.

Kun je iets betekenen voor Tom?

Spreekt het profiel van Tom jou aan? Of wil je meer informatie? Wat fijn! Stel ons je vraag of vertel wat meer over je situatie. Vermeld hierbij je contactgegevens, dan bellen we je voor een verkennend gesprek.

Ben je nog geen gescreend pleeggezin? Dat is geen probleem. Er vindt een uitgebreide screening plaats volgens de landelijke richtlijnen. Meer lezen over hoe wij werken? Bekijk onze pleegzorgwijzer over Pleegzorg Dichtbij.

Alle kindoproepen van Pleegzorg Dichtbij zijn anoniem. Dit betekent dat de naam en de geplaatste foto van het kind niet echt is, maar zijn of haar verhaal wel. Een ouder van het kind geeft toestemming aan Trias Jeugdhulp om deze oproep te plaatsen.

Veelgestelde vragen

Bij kindgericht werven voor Pleegzorg Dichtbij zoeken we actief naar een passend gezin in de buurt voor kinderen waarbij het thuis even niet gaat. Het pleeggezin dat wij zoeken sluit aan bij de achtergrond en leefomgeving van het kind en de ouders. Zoals bijvoorbeeld binnen de school, club of sportvereniging waar een kind lid is. Voor een 8-jarig meisje dat gek is op paarden, gaan we proactief en persoonlijk in gesprek met mensen van de plaatselijke manege. Voor de kinderen betekent dit dat ze hun leven zo normaal mogelijk kunnen leiden in een voor hen vertrouwde omgeving.

We zoeken naar potentiële pleegouders die zich aangesproken voelen door de achtergrond van het kind en zijn of haar ouders. Bij voorkeur bevindt dit gezin zich zowel inhoudelijk als geografisch in de omgeving van een kind.

In het bestaande netwerk of onder pleegouders aangesloten bij onze organisatie is dan al een oplossing gezocht en helaas niet gevonden. Op deze manier werven voelt voor de mensen die we benaderen anders; wanneer je een beeld krijgt bij een kind verlaagt dat de drempel om pleegouder te worden.

We doen alles wat nodig is om voor een kind een thuis te vinden. We stoppen pas wanneer we deze fijne, passende plek hebben gevonden. In andere delen van het land blijkt deze manier van werven al erg succesvol. Door deze manier van werken ontstaat er een groot netwerk en veel kennis en ervaring. Wij verwachten zo nog meer kinderen in een pleeggezin te kunnen laten wonen.

Wij zijn op zoek naar pleeggezinnen voor kinderen in de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

In de oproep kun je de knop vinden waarmee je kunt reageren op de specifieke oproep. Hier kun ons je vraag stellen of meer vertellen over je (gezins)situatie. Na ontvangst van jouw reactie bellen we jou binnen 5 werkdagen voor een verkennend gesprek. Ben je nog geen gescreend pleeggezin? Dat is geen probleem. Er vindt nog een uitgebreide screening plaats volgens de landelijke richtlijnen als we na het verkennende gesprek samen besluiten de volgende stap te zetten.

Na ontvangst van je reactie bellen we jou binnen 5 werkdagen voor een verkennend gesprek. We zijn nieuwsgierig naar jouw motivatie en geven je graag meer informatie over de situatie van het kind en wat hij/zij nodig heeft. We treden tijdens het gesprek niet in detail en houden de informatie van het kind anoniem. Ook ontvang je meer uitleg over pleegzorg in het algemeen. 

Verloopt het verkennende gesprek van beide kanten positief? Dan komen we graag bij je thuis om meer informatie te geven over het verloop van het traject, wat belangrijk is binnen de pleegzorg en onder welke voorwaarden je pleegouder kunt worden. Na dit gesprek wordt intern geëvalueerd of jouw gezin in aanmerking komt voor de plaatsing van het kind.

Na een positieve evaluatie starten wij met een uitgebreid gezinsonderzoek, ook wel screening. Deze screening zal maximaal 8 weken duren. Jij en je gezin worden dan gescreend om te bepalen of jouw gezinssituatie voldoende stabiliteit en ruimte biedt voor het pleegkind.

Meer lezen over hoe wij werken? Bekijk onze pleegzorgwijzer over Pleegzorg Dichtbij.

Alle pleegzorgorganisaties in Nederland beoordelen aspirant-pleegouders aan de hand van de volgende zes criteria:

1. Je bent open en duidelijk in je contact

2. Je werkt goed samen met de ouders en/of familie van het pleegkind en deelt de opvoeding 

3. Je helpt het pleegkind om een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen 

4. Je helpt het pleegkind om negatief gedrag positief te veranderen en negatieve patronen te doorbreken

5. Je kunt realistisch inschatten welke invloed het pleegouderschap heeft op de eigen (gezins)situatie

6. Je biedt veiligheid en stabiliteit binnen het gezin

Lees meer over de voorwaarden op Pleegzorg.nl.

Ook als alleenstaande kun je pleegouder worden, als je aan alle voorwaarden voldoet die aan het pleegouderschap gesteld worden. Wij bekijken bij jouw aanmelding samen met jou wat jouw mogelijkheden zijn.

Bij weekend- en vakantieopvang hoeft het geen probleem te zijn. Ook kun je werken onder schooltijden bij schoolgaande kinderen. Omdat een pleegkind extra aandacht nodig heeft, is het niet altijd gewenst als beide pleegouders fulltime werken. Wij bekijken bij de aanmelding samen met jullie wat jullie mogelijkheden zijn.

Ga terug naar het overzicht
Tom
Datum: 15 juni 2023
Locatie: Olst-Wijhe