De RvT van Trias Jeugdhulp houdt toezicht op het bestuur van de organisatie en het gevoerde beleid. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies en heeft een klankbordfunctie.

Meer informatie vind je in de toezichtvisie van de raad van toezicht. 

Leden van de raad van toezicht van Trias Jeugdhulp

Arie Slob (voorzitter)
Arie Slob is jarenlang politiek actief geweest: raadslid in Zwolle (1993-2001), lid van de Tweede Kamer (2001-2015) en minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media (2017-2022). Hij is historicus en heeft ook een aantal jaren les gegeven in het voortgezet onderwijs (1985-1996). Ook was hij werkzaam als onderwijskundig adviseur (1996-2001) en directeur van het Historisch Centrum Overijssel en de IJsselacademie (2016-2017). Nu werkt hij onder meer als speciaal gezant voor de regio Zwolle. 

Marinus Zandvoort
Marinus Zandvoort heeft een achtergrond als registeraccountant en is in het dagelijkse leven concerncontroller bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Binnen de raad van toezicht brengt hij zijn financiële kennis en ervaring in om een bijdrage te leveren aan de missie van Trias Jeugdhulp.

Bert Brouwer
Bert Brouwer is sinds 1 juli 2021 lid van de raad van toezicht. Bert is bestuurder van Careander, organisatie voor gehandicaptenzorg in Gelderland. In zijn werk en als bezoekvrijwilliger voor gedetineerden is hij intensief betrokken bij de jeugdzorg. In de raad brengt hij naast inhoudelijke betrokkenheid ook ervaring als bestuurder en toezichthouder in.

Renate de Vries
Renate de Vries is in april 2021 toegetreden tot de raad van toezicht van Trias Jeugdhulp. Renate heeft jarenlange ervaring in de jeugdzorg als groepshulpverlener, leidinggevende, manager en bestuurder. Vanuit verschillende perspectieven is ze goed bekend met de diverse aspecten van de jeugdzorg. Recent is Renate gestopt als bestuurder maar nu zet ze haar kennis en ervaring graag in voor ‘Elk kind een thuis’. 

Marjon Roefs
Marjon Roefs is sinds 1 januari 2022 lid van de Raad van Toezicht met aandachtsgebieden governance, HR en juridisch. Vanuit haar eigen bedrijf Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders adviseert ze instellingen en bedrijven. Ze volgt nauwgezet maatschappelijke ontwikkelingen en de jeugdhulp in het bijzonder, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan Trias en haar cliënten vanuit een toezichthoudende rol. Ze is ervaren als toezichthouder in de ouderenzorg, volkshuisvesting, onderwijs, sport en bouwwereld.