Bij Trias Jeugdhulp ondersteunen dagelijks ruim 300 collega’s bij opvoeden en opgroeien. Trias Jeugdhulp heeft een eenhoofdige raad van bestuur; Louise Rouwhorst. 

Raad van bestuur

Louise Rouwhorst heeft de dagelijkse leiding van Trias Jeugdhulp en is onder andere verantwoordelijk voor het beleid en het realiseren van de strategische doelstellingen. Ze legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht van Trias Jeugdhulp.

Vanaf 1984 is Louise werkzaam in de zorg. Ze is begonnen als pedagogisch medewerker en heeft via verschillende functies in 2017 bewust gekozen voor de bestuursfunctie bij Trias Jeugdhulp.

Zorg is haar passie en jeugdzorg in het bijzonder. De afgelopen jaren heeft ze Trias Jeugdhulp leren kennen als een organisatie vol kennis en kunde. Een organisatie waar intern en extern samengewerkt wordt om kinderen en jongeren veilig op te laten groeien en (pleeg)ouders en verzorgers de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

Managementteam

5 managers vormen gezamenlijk het managementteam van Trias Jeugdhulp. De managers geven leiding aan een of meerdere (zorg)teams en vertalen het strategische beleid naar de dagelijkse praktijk. Meer over de managers vind je hier.

Organisatie Trias Jeugdhulp

Raad van toezicht

De RvT van Trias Jeugdhulp houdt toezicht op de raad van bestuur en het gevoerde beleid. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies en heeft een klankbordfunctie voor de raad van bestuur. Meer informatie over de raad, de toezichtvisie en de leden kun je hier vinden. 

Jaardocument 2021

Met het jaardocument 2021 blikken we terug op 2021. We benoemen een aantal hoogtepunten en laten zien waar onze medewerkers zich iedere dag voor inzetten. Daarnaast geven we inzicht in de jaarcijfers. 

Het jaardocument 2020 kun je op deze pagina zien en die van 2019 bekijk je hier.