Medezeggenschap vinden we belangrijk. We hechten waarde aan de mening van onder andere jongeren, ouders en pleegouders.

Medezeggenschap en advies

Op dit moment zijn er binnen Trias Jeugdhulp drie raden actief die de organisatie bijstaan met raad en daad.

  • Medezeggenschapsraad
  • Jongerenraad
  • Pleegouderraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van Trias Jeugdhulp heeft als belangrijkste taak het bewaken en het bevorderen van de kwaliteit van onze hulpverlening.

Op deze pagina vind je alle informatie over de MR van Trias Jeugdhulp.

Wil je ook meepraten en meedenken? Meld je dan aan voor de medezeggenschapsraad van Trias Jeugdhulp. Meer informatie kun je hier lezen.

Geef je op voor de MR

Jongerenraad

Iedere jongere vanaf twaalf jaar kan zich aansluiten bij de jongerenraad. Deze raad komt op voor de belangen van jongeren binnen Trias Jeugdhulp. Dat betekent dat de raad niet alleen gevraagd, maar ook ongevraagd advies geeft over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de hoogte van het zakgeld als je op een groep verblijft, het rookbeleid en aspecten die de sfeer bepalen op een groep.

Pleegouderraad

De pleegouderraad (POR) is het overleg- en adviesorgaan van pleegouders binnen Trias Jeugdhulp. De POR behartigt de belangen van pleeggezinnen en adviseert gevraagd en ongevraagd over onder andere processen, beleid en organisatie. De POR doet dit namens zo`n 400 gezinnen in West-Overijssel. Naast adviesorgaan is de POR ook vraagbaak voor pleegouders.

De POR functioneert onafhankelijk van Trias, maar werkt zoveel mogelijk samen om de kwaliteit van de organisatie te bevorderen en de positie van de pleegouders te versterken.

Meer informatie over de pleegouderraad vind je hier.