Het kan voorkomen dat je klachten hebt. Bijvoorbeeld omdat je niet tevreden bent over onze hulpverlening. Er is een meningsverschil ontstaan of je vindt dat zaken niet goed lopen.

Ik heb een klacht

We vinden het belangrijk dat je dit laat weten. Dus als je denkt dat het anders moet, bespreek dit dan eerst met de hulpverlener. Komen jullie er niet uit, dan kunnen we een leidinggevende inschakelen. In dat laatste geval kun je ons een bericht* sturen.

Lukt het niet om het probleem samen op te lossen, dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel.

Voor het versturen van privacygevoelige informatie via e-mail maken wij gebruik van beveiligd mailen via Zivver.

Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel
Postbus 727
8000 AS Zwolle
06 12 04 26 81
algemeen@klachtencommissiejeugd.nl

Vertrouwenspersoon jeugdzorg

Vind je het moeilijk om een klacht in te dienen, dan kun je een vertrouwenspersoon inschakelen van Jeugdstem – vertrouwenspersonen akj. Ook als je vertrouwelijk wil praten over iets waar je moeite mee hebt bij Trias dan kun je terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Dit geldt voor zowel kinderen en jongeren als hun (pleeg)ouders of verzorgers.

Jeugdstem – vertrouwenspersonen akj
Bergstraat 23
7411 ER  Deventer
088 555 1000
info@jeugdstem.nl
www.jeugdstem.nl

De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Meer achtergrondinformatie vind je hier:
Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel
Klachtenregeling Jeugdzorg Overijssel

Tuchtrecht

Medewerkers van Trias moeten handelen volgens de normen en regels die passen bij het beroep van jeugdzorgwerker. Deze regels zijn vastgelegd in de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. In deze code staat bijvoorbeeld dat een jeugdzorgwerker met respect om moet gaan met cliënten en dat hij geen misbruik mag maken van zijn gezag.

Als je vindt dat een van onze medewerkers zich niet houdt aan deze Beroepscode, dan kun je een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht bij het onafhankelijke College van Toezicht. Het college oordeelt of de jeugdprofessional volgens de geldende normen heeft gehandeld.

Klachten kunnen alleen digitaal worden ingediend bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Het verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht

Met het klachtrecht krijg je de mogelijkheid om te klagen over de manier waarop de instelling jou helpt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bejegening, procedures of beslissingen. Met het tuchtrecht wordt gekeken naar het professioneel handelen van de jeugdzorgwerker. Met andere woorden worden de gedragsregels in de Beroepscode wel goed nageleefd.