De medezeggenschapsraad

Inspraak en medezeggenschap van cliënten is in de wet vastgelegd. Binnen Trias vinden we dat een goede zaak. De mening van de jongeren, ouders en verzorgers is namelijk van onschatbare waarde voor ons werk.

In 2021 hebben we de medezeggenschap binnen Trias aangepast. De cliëntenraad heeft plaatsgemaakt voor een medezeggenschapsraad. Een raad die naast ouders ook bestaat uit jongeren. 

De MR

Wat doet de MR?

Omdat de MR in 2021 voor het eerst bij elkaar is gekomen, zijn we in het najaar gestart met visie-ontwikkeling. Dat betekent dat we kijken hoe er binnen Trias over medezeggenschap wordt gedacht en wat de bestuurder vindt. Daarnaast onderzoeken we of de toegevoegde waarde van medezeggenschap wordt herkend, erkend en gerespecteerd. 

De gezamenlijke visie versterkt de samenwerking en zorgt dat onze invloed is terug te zien in het beleid van Trias en de kwaliteit van onze hulpverlening.

Waar beslist de MR over ?

Met medezeggenschap hebben we als jongeren en ouders invloed op het beleid en de uitvoering daarvan. Medezeggenschap heeft dan ook een formeler en structureler karakter dan inspraak.

Binnen de MR beslissen we over heel veel onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het rookbeleid en het agressiebeleid binnen Trias.

Meld je aan voor de MR

Medezeggenschapsraad van Trias Jeugdhulp

Wil je ook meepraten en meebeslissen? Meld je dan aan voor de medezeggenschapsraad van Trias Jeugdhulp.

Wil je meer informatie over de medezeggenschapsraad van Trias Jeugdhulp, mail of bel dan met Koos Bunkers (ondersteuner MR) op 038 456 4606. 

Wat levert het je op?

Waardevolle jeugdzorg

In de MR draag je samen met andere jongeren en ouders bij aan waardevolle jeugdzorg. Samen zorgen we dat onze jeugdhulp aansluit bij wat jongeren en hun ouders nodig hebben om hun leven te leiden op een manier die bij hen past.

Download de flyer voor meer informatie.

De invloed van de MR moet terug te zien zijn in de kwaliteit van de zorg.

Wie zitten in de MR van Trias?

De MR bestaat uit twee leden. Een jongere en een ouder. Ze worden ondersteund door een medewerker van Trias Jeugdhulp.

Dominic

-Een jongere uit Overijssel-

Van Trias heb ik ambulante begeleiding ontvangen toen ik op kamers ging. Vanaf dat moment ben ik ook lid geworden van de jongerenraad en mocht ik in 2021 aansluiten bij de medezeggenschapsraad. Hier probeer ik jongeren een betere positie te geven zodat ze niet alleen de beste hulp maar vooral ook de juiste hulp mogen ontvangen.

Jacob

-Een vader uit Groningen-

“Ik zit in de MR omdat ik graag mijn persoonlijke en bestuurlijke kennis en ervaring in de jeugdzorg in wil zetten om zaken te verbeteren.

Ik geloof dat participatie van ouders en jongeren ervoor zorgt dat behandelingen effectiever en vooral beter worden.”