17 februari 2022

Vanaf 15 februari gaat Nederland in 3 stappen weer open. De belangrijkste informatie voor Trias Jeugdhulp zetten we hier op een rijtje.

Huisbezoeken

Aangezien het thuiswerkadvies nog niet helemaal wordt losgelaten, kunnen afspraken ook online plaatsvinden. De huisbezoeken die we doen bereiden we zorgvuldig voor. Er wordt een gezondheidscheck gedaan: zijn er mensen met klachten? Wanneer 1,5 meter afstand houden moeilijk is, nemen onze medewerkers voorzorgsmaatregelen zoals een mondkapje.

1,5 meter afstand en gebruik mondkapjes

Tot 25 februari aanstaande houden we ons aan het houden van 1,5 meter afstand en nemen we de richtlijnen van het RIVM in acht. Tot die datum geldt ook dat je in openbare ruimtes (receptieruimtes, gangen en liften) een mondkapje moet dragen. Het mondkapje kun je pas afdoen op een vaste zitplaats.

Onze medewerkers vragen je van te voren naar jouw gezondheid en wijzen je op de geldende maatregelen. Bij klachten zoals neusverkoudheid, reuk- en smaakverlies, hoesten en koorts verwachten we dat je een fysieke afspraak afzegt. Overleg in dat geval met de betrokken medewerker over de mogelijkheden.

Vanaf 25 februari 2022: 

  • Landelijk vervalt het houden van 1,5 meter afstand (er kunnen op onze locaties situaties voorkomen dat 1,5 meter toch wenselijk is).
  • Mondkapjes, met uitzondering van openbaar vervoer een drukke plekken

Dagbehandeling-groepen

De groepen in de dagbehandeling zijn open. De afgelopen periode hebben we ouders gevraagd om kinderen bij de voordeur af te zetten, afstand te houden en het pand niet te betreden. Omdat de regels langzamerhand worden opgeheven, zullen we ouders en verzorgers binnenkort informeren wat dat voor hun locatie betekent.

Tot nader orde is het belangrijk om bij verkoudheidsklachten en als kinderen terugkomen uit het
buitenland de Boink Beslisboom te volgen.

Heb je hier nog een vraag over? Neem dan contact op met de begeleider van de groep. Betreft het een nieuwe aanmelding? Dan kun je telefonisch contact opnemen via 038 – 456 46 00 (kies optie 1) of een e-mail sturen naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.

Residentiële groepen

Over residentiële zorg zijn ouders en verzorgers eerder al schriftelijk geïnformeerd over hoe we omgaan met een corona-uitbraak op een groep. Mocht je kind ziek worden, dan zoeken wij contact met je om te overleggen waar je kind verblijft. De veiligheid van de jongeren en kinderen staat altijd voorop. Wanneer nodig wordt contact gezocht met de GGD voor advies, als bepaalde situaties vragen om hun expertise.

Tot 25 februari hanteren we een mondkapjesplicht en 1,5 meter afstand. Na die datum vervallen deze regels en zal het zorgteam met de ouders en verzorgers overleggen. Wil je meer informatie of overleg? Neem dan contact op met een begeleider van de groep.

Omgangsregeling voor pleegkinderen

Omgangsregelingen in de pleegzorg gaan door, op voorwaarde dat iedereen zich houdt aan de maatregelen van het RIVM. Dit betekent dat tot 25 februari 1,5 meter afstand zoveel mogelijk moet worden aangehouden. Daarnaast gelden de volgende maatregelen:

  • Blijf thuis bij als je een of meerdere van deze klachten hebt: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak zonder neusverstopping).
  • Iedereen met een of meer van deze klachten kan zich laten testen.
  • Iemand met corona, blijft thuis. De andere gezinsleden mogen onder bepaalde voorwaarden naar buiten.
  • Was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).

Met vragen over de omgangsregeling kun je bij jouw pleegzorgbegeleider terecht. Trias Jeugdhulp houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt de richtlijnen van het RIVM, Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

Spoedhulp en crisispleegzorg

In de ambulante spoedhulp en crisispleegzorg gaan Trias-medewerkers naar gezinnen toe. Plaatsingen gaan zoveel mogelijk door. Dit wordt alleen gedaan door medewerkers zonder gezondheidsklachten. De hygiënevoorschriften van het RIVM worden hierbij nauwlettend opgevolgd.

Contact met Trias Jeugdhulp

Ben je zorgprofessional en wil je met ons overleggen? Bel dan 038 456 46 00 en kies optie 2 of stuur een e-mail naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.

Bent je (familie van) een cliënt en wil je met ons overleggen? Neem telefonisch of via e-mail contact op met de hulpverlener die bij jou bekend is. Lukt dit niet? Bel dan naar de voordeur via 038 456 46 00 (kies optie 1) of stuur een e-mail naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.