Trias is een ANBI-instelling

Naam
Stichting Trias Jeugdhulp

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 
8103.35.499

Post-en bezoekadres
Zwartewaterallee 25, 8032 DZ Zwolle

Doelstelling
Trias Jeugdhulp ondersteunt bij opvoeden en opgroeien. Met hulp-aan-huis, spoedhulp en crisis-opvang, 24-uurszorg, pleegzorg, begeleiding/behandeling bij scheiding en meer. Trias Jeugdhulp adviseert en coacht ook professionals.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Trias Jeugdhulp is een professionele aanbieder van jeugdhulpverlening. Trias Jeugdhulp richt zich op meervoudige orthopedagogische problematiek bij kinderen en jongeren (verder jongeren) van 0 tot 21 jaar en hun netwerk in de regio IJsselland, Twente en Midden-IJssel/Oost Veluwe. De hulpverlening vormt een keten van jeugdhulp aan jongeren en hun netwerk, die tijdelijk wat extra ondersteuning nodig hebben bij de ontwikkeling en opvoeding. Wij kunnen snel en makkelijk op- en afschalen met hulp: stepped care en matched care. Dit doet Trias binnen het eigen zorgaanbod en uit zorgaanbod door samenwerkingsverbanden.
Jeugdhulp wordt thuis, online en op locatie geboden. Dit kan zijn bij een locatie van Trias Jeugdhulp, maar bijvoorbeeld ook op de sportclub of op school. Afhankelijk van en passend bij de levensfase en levenswijze van de cliënt.8032

Onze kerntaken:

De manier waarop wij onze kerntaken verrichten is gebaseerd op de volgende leidende principes binnen Trias:

Bestuur

Louise Rouwhorst is de bestuurder van Trias Jeugdhulp.

Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen