31 maart 2022

Alle ervaringen in de jeugdhulp tellen mee

“Teveel kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben”, was vorig jaar de verdrietige conclusie van o.a. de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En onlangs was er weer een protestactie voor betere jeugdzorg. Om de jeugdzorg beter te laten aansluiten bij de behoefte van jeugdigen en gezinnen kan ervaringsdeskundigheid een cruciale rol spelen. Trias Jeugdhulp is daarom gestart met de ontwikkeling van visie en beleid op ervaringsdeskundigheid voor de begeleiding en behandeling in de jeugdzorg. 

Trias Jeugdhulp wordt hierin begeleid door Alie Weerman, lector GGZ en Samenleving aan Hogeschool Windesheim. Alie Weerman:“Voor goede jeugdhulp is het belangrijk dat ervaringen een belangrijke plek krijgen. Dit draagt bij aan het recht van jongeren en (pleeg)ouders om zich gehoord te voelen. Het delen van ervaringen – door jongeren, (pleeg)ouders én hulpverleners – schept veiligheid en vertrouwen. Het zijn vaak herkenbare verhalen over het leren omgaan met kwetsbaarheden en moeilijkheden. Het kunnen ook verhalen zijn over wat er niet goed gaat in de hulpverlening. “

Ervaringsdeskundigen helpen met hun ervaringskennis anderen die het moeilijk hebben en de hulpverlening verbeteren. Zij snappen hoe het voelt om op te groeien in een onveilig thuis, jeugdhulp te krijgen of hoe het is om het moeilijk te hebben.

Ervaringskennis als belangrijkste bron van kennis

Louise Rouwhorst, bestuurder van Trias Jeugdhulp: “Om goede zorg te kunnen bieden vinden wij ervaringskennis – naast professionele en wetenschappelijke kennis – de belangrijkste bron. Door met de basis te beginnen, willen we voorkomen dat ervaringsdeskundigen ‘zo nu en dan ingezet worden, als het zo uitkomt’. Cliënten en hun (pleeg)ouders krijgen zo een structurele en gelijkwaardige stem in onze hulpverlening. Alle ervaringen tellen mee! Als we ervaringskennis meenemen in wat we doen, hoe we dat doen en erover vertellen; kunnen we de kwaliteit van onze jeugdhulpverlening verder verbeteren.”

Intensieve samenwerking

Tot nu toe wordt vooral gebruik gemaakt van ervaringen van cliënten en (pleeg)ouders binnen medezeggenschapsraden, trainingen en audits. Deze vorm van cliëntenparticipatie is gebruikelijk in de jeugdzorg. Alie Weerman over het proces om ervaringsdeskundigheid breder in te zetten: “Het is fantastisch om te zien hoe jongeren, (pleeg)ouders en medewerkers van Trias Jeugdhulp intensief samenwerken voor een visie en beleid op ervaringsdeskundigheid. Het is goed dat een jeugdzorgorganisatie eerst aan de slag gaat met deze basis én ervaringskennis als belangrijkste bron van kennis waardeert. Op deze manier dragen ervaringen niet alleen bij aan contacten tussen jongeren, (pleeg)ouders en hulpverleners, maar helpt het ook bij de ontwikkeling van nieuw beleid en het tegengaan van vooroordelen, discriminatie en uitsluiting.”

Over Trias Jeugdhulp

Trias Jeugdhulp biedt met ruim 300 collega’s en 500 pleegouders hulp bij opvoeden en opgroeien in brede zin in Overijssel. Van hulp aan huis, 24-uurs zorg, crisisopvang en dagbehandeling tot en met ondersteuning bij pleegzorg en gezinshuizen en begeleiding rondom scheidingen. Trias Jeugdhulp geeft gericht aandacht aan de mogelijkheden van de hulpvrager en maakt zoveel mogelijk gebruik van het eigen netwerk. Lees meer over onze organisatie.