De Zwanenberg

Kleinschalig Specialistisch Wonen de Zwanenberg richt zich op jongeren (13 t/m 18 jaar ) met autisme en bijkomende problematiek. De jongere heeft baat bij een duidelijke dagstructuur. Hij/zij krijgt ondersteuning bij de dagelijkse zaken en het vergroten van zijn zelfredzaamheid. Ook geven we aandacht aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden.

Locatie: begeleid wonen, met 24/7 woonbegeleiding.
Duur: langdurig wonen van 13 t/m 18 jaar.