Voor ons zorgaanbod gelden soms wachttijden. Hieronder vind je een overzicht van de actuele wachttijden. Deze tijden bij Trias fluctueren en geven slechts een indicatie.

Wachttijden Trias Jeugdhulp

Pleegzorg en gezinshuizen

Gezinshuizen

3 tot 12 maanden. Afhankelijk van de matching.

Netwerk pleegzorg

1 tot 2 maanden.

Pleegzorg regulier en deeltijd

3 tot 6 maanden. Afhankelijk van de matching.

Hulp bij gedragsproblemen thuis

Ambulant Noordwest-Overijssel

6 weken.

Ambulant Salland-Twente

4 weken.

Ambulant Zwolle

6 weken.

BOOST (Behandelen Ondersteunen Opvang School Thuis)

8 weken.

Hulp bij scheiden

Hulp bij scheiden

10 tot 12 weken.

Hulp bij ontwikkeling kind

Dagbehandeling jonge kind (2-7 jaar)

Hardenberg: Geen wachttijden.
Raalte: Geen wachttijden.
Wijhe: 2 tot 4 maanden.
Zwolle: 2 tot 4 maanden.

Mocht een kind niet direct kunnen starten dan bieden we vaak coaching in het gezin, op de kinderopvang of de peuterspeelzaal. 

Dagbehandeling schoolgaande kind (4-7 jaar)

Hardenberg: Geen wachttijden.
Raalte:
Geen wachttijden.
Zwolle:
2 tot 4 maanden.

Woongroepen kwetsbare jongeren

Behandelgroep Plus

*Voor de exacte wachttijden kun je contact opnemen met de medewerkers van de Voordeur op 038 456 46 60

Behandelgroepen residentieel 12+

*Voor de exacte wachttijden kun je contact opnemen met de medewerkers van de Voordeur op 038 456 46 60

TriASScare

3 tot 4 maanden.

KanZ/zelfstandigheidstraining

3 tot 6 maanden.