Lockdown, thuiswerken en anderhalve meter; ook in 2021 heeft corona veel invloed gehad op ons werk. Ondanks alle maatregelen hebben de medewerkers van Trias Jeugdhulp hun schouders eronder gezet. Daarvoor verdienen ze een compliment. Een extra groot compliment, want er mag best wel eens wat meer waardering uitgesproken worden voor het werk in de Jeugdzorg. 

Met tomeloze inzet, betrokkenheid en professionaliteit behalen we mooie resultaten. Op individueel, maar ook op collectief niveau. Dat bevestigde ook de auditor voor de HKZ-certificering nog maar eens: ‘Er wordt hard gewerkt in moeilijke tijden op methodische wijze binnen de juiste normen en systemen.’ Dat onderstreept dat we goede dingen, goed doen... 
Een paar zaken springen eruit. Denk bijvoorbeeld aan de Zwanenberg. Weliswaar eind 2020 geopend, maar de kleinschalig woonvorm van Trias Jeugdhulp sluit goed aan op de behandel- en de woonvraag van jongeren. Ook Spoedhulp IJsselland, waarin Ambiq, Pactum Triade Vitree en trias Jeugdhulp kennis en ervaring delen, werpt zijn vruchten af. In 2021 zijn 60 uithuisplaatsingen voorkomen. Mooie voorbeelden waarin we gezamenlijk werken aan een dekkend zorglandschap. 

We kijken over de muren van de eigen organisatie. Zo onderzoeken we een mogelijke samenwerking met Jarabee en betrekken we de buitenwereld bij de interne organisatie en ons werk. We zijn in 2021 gestart met ervaringsdeskundigheid in samenwerking met cliënten, (pleeg)ouders en medewerkers en zorgen dat de medezeggenschapsraad en de pleegouderraad die ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun belangrijke taak goed uit te kunnen voeren.
Previous slide
Next slide

Louise Rouwhorst

ONZE
ZORG

Elk kind een thuis

Aanmeldingen

Bij team Voordeur komen alle interne en externe aanmeldingen binnen. De 6 medewerkers screenen de aanmeldingen, maken de dossiers compleet en bespreken samen met ouders, cliënt, verwijzer en gemeente welke zorg passend is. 

In 2021 is de voordeur bij ruim 2.200 zorgproducten betrokken geweest. Het gaat dan niet alleen om interne en externe aanmeldingen maar ook om het aanpassen of verlengen van toewijzingen.

Ambulante zorg

Binnen de ambulante zorg houden de medewerkers zich bezig met: intensieve gezinsbegeleiding, ambulante hulp op maat, spoedhulp en ouderschap opnieuw vormgeven na een vechtscheiding.

0
Cliënten
0
Medewerkers

Hoogtepunten 2021

Als gescheiden ouder heb ik moeten leren omgaan met de situatie. Voor mijn kind, maar ook voor mijzelf.

Residentiële zorg

De residentiële zorg van Trias Jeugdhulp biedt specialistische kleinschalige behandelgroepen en crisisopvang voor jeugdigen die intensieve zorg nodig hebben omdat zij (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.

0
Cliënten
0
Medewerkers

Hoogtepunten 2021

Ik mag hier zijn wie ik ben. Zo kan ik me verder ontwikkelen.

Dagbehandeling

Binnen de dagbehandeling van Trias Jeugdhulp behandelen we jonge en schoolgaande kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

0
Cliënten
0
Medewerkers

Hoogtepunten 2021

Een fijne en liefdevolle plek waar ons kind mag zijn wie hij is en daardoor kan groeien.

Pleegzorg & gezinshuizen

De pleegzorgmedewerkers van Trias Jeugdhulp zorgen voor een veilig thuis in een ander gezin als ouders (tijdelijk) de zorg voor hun kinderen niet kunnen dragen.

0
Cliënten
0
Medewerkers
0
Pleeggezinnen

waarvan 167 netwerkgezinnen

0
Gezinshuizen

Hoogtepunten pleegzorg 2021

Hoogtepunten gezinshuizen 2021

Het pleegzorglied

Gerco, pleegouder en artiest, heeft speciaal voor de Week van de Pleegzorg samen met ouders, kinderen en medewerkers van Trias Jeugdhulp een bijzonder pleegzorglied gemaakt. Binnen een paar maanden is het nummer ruim 2.200 bekeken.

Video afspelen

Met veel liefde en aandacht zie je een kind groeien en win je stap voor stap het vertrouwen.

ONZE
MENSEN

Het jaar waarin thuiswerken werd afgewisseld met werk op locatie.

Ons werk doen we met...

medewerkers

336

jeugdzorgwerkers

276

medewerkers bedrijfsbureau

60

stagiaires

22

vrijwilligers

8

medewerkers in dienst

56

medewerkers uit dienst

29

Ziekteverzuim

inclusief zwangerschap

7.76%

exclusief zwangerschap

5,42%

Deskundigheidsbevordering

Wij vinden het belangrijk om te blijven investeren in de deskundigheid van onze medewerkers. 

Interne trainingen, webinars, refereerbijeenkomsten etc. in 2021:

59

Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau faciliteert en ondersteunt de jeugdzorgmedewerkers en cliënten met onder andere facilitaire zaken, ICT, HRM, administratie, communicatie, coaching en training.

Hoogtepunten 2021

MEDEZEGGENSCHAP EN TOEZICHT

Medezeggenschapsraad

3 leden

Jongerenraad

7 leden

Pleegouderraad

6 leden

Ondernemingsraad

11 leden

Raad van toezicht

5 leden

Het verslag van de Raad van Toezicht kun je hier lezen.

ONZE
CIJFERS

De omzet van Trias Jeugdhulp

ONZE
MEDIA

In beweging

Volgers eind 2021. 

254

Volgers op LinkedIn. 200 unieke bezoekers per maand.

7.742

Volgers eind 2021.  Een groei van 277.

2.880

Aantal nieuwsbrieven pleegzorg.

8

Aantal (online) informatieavonden pleegzorg.

9

Diverse leeravonden.

12

ONZE
PARTNERS

Naast alle gemeenten in IJsselland en Twente willen we onze samenwerkingspartners bedanken.