8 september 2021

Loopt een jongere thuis en op school vast? En is de inzet van ambulante hulp of een pleeggezin niet toereikend? Dan kan de 24-uurs behandelgroep voor jongeren tussen de 14-18 jaar een veilige en passende plek zijn, om het negatieve spiraal te doorbreken. Binnen deze behandelgroep van Trias Jeugdhulp wordt gewerkt aan een nieuw toekomstperspectief. Zodat de jongere weer kan deelnemen aan het gezinsleven thuis, op school, sportclub, etc. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar op de groep!

Binnen een orthopedagogisch behandelklimaat wordt op de groep gewerkt aan de ontwikkeling van de jongere, waarvan de ontwikkeling ernstig bedreigd wordt. Dit kunnen bijvoorbeeld relationele- of gezinsproblemen, emotionele en/of gedragsproblemen zijn. De behandeling wordt op maat en met ondersteuning van het netwerk vormgegeven. Ook werkt Trias Jeugdhulp samen met het onderwijs. Naast de individuele behandeling van de jongere, krijgt ook het gezin begeleiding of behandeling. Eventueel aangevuld met individuele ondersteunende (externe) behandelingen en/of trainingen.

Gericht werken aan nieuw perspectief

De behandelgroep heeft een gefaseerde opbouw. Gaandeweg ligt meer de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de jeugdige. De jongere kan meerdere fasen doorlopen, waarin hij/zij gericht bezig is met zijn/haar persoonlijke leerpunten. Daarbij leert hij/zij gebruik te maken van zijn eigen krachten en mogelijkheden. De duur van een fase hangt af van de individuele voortgang en binnen deze fasen is ruimte voor individuele doelen. Het doel van de behandeling is om de ontwikkeling van de jongere (weer) op gang te helpen en zijn of haar sociale competenties te versterken. De gemiddelde behandelduur is 12 tot 18 maanden.

Voorwaarden

Voor de behandeling is het belangrijk dat een jongere in staat is om op een behandelgroep te verblijven, bereid is om deze behandeling aan te gaan en zich daarbij enigszins begeleidbaar opstelt. Ook is er een grote mate van zelfstandigheid, dat wil zeggen dat de jongere zelfstandig naar school of werk of sport kan gaan. 

Aanmelden

Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding kun je terecht bij een wijkteam werkzaam binnen de regio’s IJsselland, Twente en Midden-IJssel / Oost-Veluwe. Zij verzorgen in overleg vaak de aanmelding. Lees meer over aanmelden bij Trias Jeugdhulp.

Over Trias Jeugdhulp

Trias Jeugdhulp ondersteunt kinderen, jongeren en hun gezin bij opvoeden en opgroeien. Het liefst thuis of dichtbij huis bij. We vinden het belangrijk om onze zorg op maat te bieden. Zo bieden wij o.a. hulp-aan-huis, crisisopvang, dagbehandeling, 24-uurs zorg, pleegzorg en hulp bij echtscheiding. Bekijk ons hele zorgaanbod.